historie

Hooghiemstra. Château de l’industrie.

Het is 1865. Graanhandelaar Jurjen Sjoerd Hooghiemstra verkoopt zijn boot en pacht een opslagruimte aan de Wittevrouwensingel. In 1880 start hij met de fabricage van veekoeken: een gat in de markt. De handel floreert en in 1911 barst zijn voederkoekenfabriek uit zijn voegen. Architect M.E. Kuiler ontwerpt voor hem het huidige pakhuis van acht verdiepingen met hoektorens. Geïnspireerd door de populaire Franse fabrieksarchitectuur ‘châteaux de l’industrie’. De ondernemer is verkocht.

Doorbraak en ondergang

Na de Eerste Wereldoorlog is havermout niet alleen in trek bij vee, maar ook populair bij mensen. Deze niche wordt zijn grote doorbraak, maar ook zijn ondergang. Hij wordt de derde grootste havermout producent in Nederland. Na de oorlog keldert de vraag. De ondernemer schakelt te laat over op andere producten. In 1955 sluiten definitief de poorten. Het papierbedrijf VGR doet zijn intrede. In 1972 koopt de gemeente Utrecht het pand op, met de bedoeling het te slopen.

Bedrijvencentrum Hooghiemstra

In 1985 staat het pand nog altijd overeind en wordt het bewoond door muzikanten en kunstenaars. Drie jaar later verkoopt de gemeente het voor 1 gulden aan het Wittevrouwen Bolwerk. Deze stichting wil het pand renoveren en inzetten als bedrijfsverzamelgebouw. Hiervoor wordt 3,5 miljoen euro subsidie vrijgemaakt.

contact