Missie stichtingen

BCU legt verantwoording af aan de stichtingen Wittevrouwen Bolwerk en Vondellaan. Beide hebben een maatschappelijke functie en voorzien – zonder winstoogmerk – in de behoefte van kleinschalige en laagdrempelige bedrijfshuisvesting in Utrecht. Kort gezegd vloeit alle overwaarde van BCU naar de stichtingen, die het weer aanwendt ten behoeve van startende en kleinschalige ondernemers, kunstenaars en ambachtslieden.

 

Bestuur

H.J. Idzerda ( Penningmeester)
M. De Widt ( Voorzitter)
P.C. Barendregt ( Uitvoerend secretaris )
J.C.T.M. Doorakkers
W.F. Slagmalen
F.P.J. Zwetsloot

contact